Onze garanties

Hier vind je alle informatie over de garanties van Reisbrigade. De logo’s heb je misschien al voorbij zien komen op onze website maar waar staan ze eigenlijk voor? Dat leggen we op deze pagina uit.

SGR

Reisbrigade BV (KvK nr 74658247) is aangesloten bij SGR. Je kan dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen en kan je met een gerust gevoel op reis.

sgr-logo
calamiteitenfonds
Calamiteitenfonds

Sinds 1 februari 2019 zijn wij aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat jij als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren of de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Molest is een moeilijk woord voor oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen. Corona en andere epidemieën zijn geen calamiteit.

Belangrijk hierbij is dat om een bijzondere situatie gaat die is veroorzaakt door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land voor die tijd van het jaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aardbevingen op Lombok in augustus 2018 of de aswolk. Maar een flinke storm in Halong Baai, Vietnam in juli en augustus is niet bijzonder en dus geen calamiteit.

Meer weten? Kijk dan op de website van het calamiteitenfonds.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. In de reiswereld nemen de kleine organisaties een aparte plek in. Ze zijn ontstaan door gedreven en gepassioneerde reizigers en/of reisbegeleiders, met veel kennis en ervaring. VvKR komt op voor de belangen van deze reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

vvkr-logo
Travelife

Travelife is een internationaal toonaangevend management- en certificeringsprogramma voor reisorganisaties en accommodaties die duurzaam willen ondernemen. Hét certificaat in de internationale reiswereld. Op 21 maart 2022 heeft Reisbrigade de Travelife Partner-status verkregen, en daar waren we best trots op. We zijn hiervoor gecheckt op ons duurzaamheidsbeleid, een aantal toetsen en de basiseisen waaraan je als Travelife Partner aan moet voldoen. Travelife helpt touroperators, hotels en reisbureaus bij het managen en verbeteren van sociale en milieuaspecten, bijvoorbeeld door de problemen goed in kaart te brengen en vragen te stellen hoe het ook anders kan.

Back To Top